Happy To Serve You! At Your Service 24/7
Call Us (045) 455-4417 | (045) 304-4038
Email Us sales@solanaland.com

Enhanced Quadrant

Ang Enhance Quadrant ay pinagandang itsura ng Lofted Quadrant. Tulad ng lofted Quadrant mayroon itong 40 sq.

Basic Quadrant

Ang Quad House o Basic Quadrant ay may 25 sq.m. na floor area halintulad sa Row House. Mayroon din itong isan

Quadrant with Loft

Ang Lofted Qaud o Quadrant with Loft ay nahahalintulad rin ng sa panlabas na disenyo ng Standard Quad House.

Why Choose Us?

Ang pangarap na bahay at lupa ay maaaring makamtan dito sa Sunshine Homes!
Isang maganda at matatag na tahanan sa isang safe at accessible na komunidad sa halagang abot kaya.

Magtanong na tungkol sa bagong proyekto namin sa Angeles.Halina’t umuwi sa iyong Pangarap na Bahay!